برج عرب که از زیباترین و مجلل ترین هتل های جهان است.