قبرس شمالی سرزمین ماسه های طلائی سومین جزیره دریای مدیترانه و به طرز شگفت آوری محل تلاقی سه قاره جهان(آسیا-اروپا-آفریقا)  پس از پایان استعمار دولت بریتانیا در سال ۱۹۶۰ موجودیت خود را رسما اعلام کرد و کشورهای مورد مناقشه بریتانیا –ترکیه و یونان حق حاکمیت قبرس را به رسمیت شناخته ولی در سال۱۹۸۳ ارتش ترکیه ۳۰ هزار نیروی خود را در شمال جزیره قبرس مستقر کرد که به این قسمت قبرس شمالی قبرس ترک نشین نیز گفته میشود که هیچ کشوری در دنیا این عمل ترکیه را مورد قبول نمیداند و به رسمیت نمیشناسد و ممکن است در سالهای آینده قبرس شمالی مورد مناقشه قرار گیرد و قسمت جنوبی جزیره را قبرس جنوبی گفته میشود.که اکثریت یونانی با واحد پولی یورو میباشند.قبرس شمال دارای اکثریت مردم مسلمان با ۹۹ درصد مسلمان میباشد. و واحد پولشان لیرکشور ترکیه است فرودگاه قبرس شمالی اسمش ارجان وپایتخت قبرس نیکوزیا (لفگوشا) میباشد و برای ورود به قبرس شمالی بدون ویزا و در بدو ورود ویزای قبرس شمال صادر میگردد ولی به دلیل مناقشه جنوب و شمال جزیره اگر مهر قبرس شمالی تو پاسپورت داشته باشین تا ۵ سال خیال رفتن به قبرس جنوبی را از سر بیرون کنید ورزشهای رزمی مانند تکواندو محبوبیت زیادی در قبرس دارد.