هتل لوکس کالیستا که با فرودگاه آنتالیا در حدود یک ساعت فاصله دارد.