هتل ساحلی باروت لارا واقع در ۱۰کیلومتری فرودگاه آنتالیا