مسجد سلطان احمد

برای بازدید از این مسجد و دیگر مکان های مذهبی باید لباس پوشیده به تن داشته باشید و خانمها روسری سرشان داشته باشند که از رسومات این محل می باشد.

گردشگرانی که قصد سفر به تور ترکیه و یا تور استانبول را دارند می توانند از این مکان تاریخی و مذهبی دیدن کنند.