عکس دیدنی ازشهر جورج تاون مالزی همراه با توضیحات شهر جورج تاون

عکس دیدنی ازشهر جورج تاون مالزی همراه با توضیحات شهر جورج تاون : این شهر از روی شاه جرج سوم پادشاه بریتانیا نامگذاری شده است،این شهر در شمال شرقی جزیره پینانگ قرار دارد. اکثر جمعیت این شهر را نژاد چینی تشکیل داده است. به سبب حساسیت های بالا جورج تاون توانسته هنوز هم ساختمان ها و مغازه هایی به سبک دوران مستعمراتی داشته باشد. چشم انداز و بافت جورج تاون منحصر به فرد است و در هیچ کجای جنوب شرق آسیا همتایی ندارد. عصر ها وقتی مردم محلی به بازار روز ها (خیابان هایی که فروشنده های دوره گرد در آنجا جمع میشوند)میروند تا خوراکی ها و نوشیدنی های خود را تامین کنند واقعا زندگی در این شهر جریان پیدا میکند.