عکسی دیدنی و استثنایی از مناطق کوهستانی کامرون مالزی همراه با توضیحات

عکسی دیدنی و استثنایی از مناطق کوهستانی کامرون مالزی همراه با توضیحات : فلات کامرون یکی از مناطق وسیع مالزی به شمار می آید که توسط انگلیسی ها در سال ۱۹۸۵ کشف شد. این منطقه جمعیتی بالغ بر ۳۴۰۰۰ نفر دارد که شامل مالایی ها ،چینی ها ،هندی ها و گروه کوچک تری از سایر نژاد ها میشود. فلات کامرون بخاطر تپه ها و مراتع پی در پی خود مشهور است. ای مراتع توریست را از میان جنگل به آبشار ها و سایر نقاط آرام و بکر راهنمایی میکند. جدای از پیاده روی جنگلی، کشتزار های چای نیز در این منطقه شناخته شده است و توریست ها میتوانند از کارخانه های چای و روند تولید چای بازدید کنند.