عکس نصب المان TABRIZ 2018 در پارک بزرگ ائل گلی تبریز برای جذب گردشگران خارجی

عکس نصب المان TABRIZ 2018 در پارک بزرگ ائل گلی تبریز برای جذب گردشگران خارجی  : انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ اتفاق بی نظیری برای شهر تبریز و کشورمان در سطح جهانی می باشد که سازمان پارکها و فضای سبز تبریز نیز در راستای نیل به اهداف بزرگ این رویداد بی نظیر ، اقدامات گسترده ای را در دست کار دارد.