کوه سهند از نمای جالب

کوه سهند نماد آذربایجان آتشفشان خاموش دارای دو قله برجام و سهند چشمه جوران بلاغی و چهل چشمه فاصله از مراغه ۳۲ کیلومتر ارتفاع : ۳۷۰۷ متر مکان : شمال غربی ایران ارتفاع نسبی : ۱۸۲۶ دارای طبیعت و تنوع گیاهی با بیش از صدها نوع تنوع گیاهی